Välkommen till Strålin & Persson

Strålin & Persson är ett anrikt tryckeri i Korsnäs strax utanför Falun. Vi trycker bland annat blanketter, integrerade etiketter och medlemskort.

Filmer på några av våra integrerade produkter kan du se här.

Strålin & Persson AB ingår sedan våren 2016 i tryckerikoncernen Strands Grafiska i Norden AB.